Janice Film & Digital Photos 2005 13 of 48

Xian6.jpg
2005:10:06 14:20:21
Xian6.JPG
Xian7.jpg
2005:10:06 14:20:24
Xian7.JPG
Xian8.jpg
2005:10:06 14:20:26
Xian8.JPG
Xian9.jpg
2005:10:06 14:20:28
Xian9.JPG
ChongqingDazu0.jpg
2005:10:06 14:33:23
ChongqingDazu0.jpg
ChongqingDazu1.jpg
2005:10:06 14:33:25
ChongqingDazu1.JPG
ChongqingDazu12.jpg
2005:10:06 14:40:46
ChongqingDazu12.JPG
ChongqingDazu13.jpg
2005:10:06 14:40:48
ChongqingDazu13.JPG
ChongqingDazu14.jpg
2005:10:06 14:40:50
ChongqingDazu14.JPG
ChongqingDazu15.jpg
2005:10:06 14:40:52
ChongqingDazu15.JPG
ChongqingDazu16.jpg
2005:10:06 14:40:55
ChongqingDazu16.JPG
ChongqingDazu17.jpg
2005:10:06 14:40:57
ChongqingDazu17.JPG
ChongqingDazu18.jpg
2005:10:06 14:40:59
ChongqingDazu18.JPG
ChongqingDazu19.jpg
2005:10:06 14:41:01
ChongqingDazu19.JPG
ChongqingDazu20.jpg
2005:10:06 14:41:03
ChongqingDazu20.JPG